Het Stadsdictee 010 is een dictee voor brugklasleerlingen van vmbo tot en met gymnasium. Kouveld blijft leverde de dicteetekst. De tekst was niet makkelijk. Niet om de leerlingen te pesten. Maar om de leerlingen uit te dagen en het gevoel te geven dat ze serieus worden genomen.

Het Rotterdamse stadsdictee voor brugklasleerlingen komt voort uit een motie van de PvdA gemeenteraadsleden Fouad El Haji en Rita Brons. Zij wilden hiermee de taalvaardigheid van brugklasleerlingen stimuleren.