Op 17 oktober 2013 vond in de raadszaal van het Rotterdamse stadhuis de eerste editie van het Stadsdictee 010 plaats. Een dictee voor brugklasleerlingen van vmbo tot en met gymnasium. Voorgelezen door burgemeester Aboutaleb. Kouveld blijft leverde de dicteetekst. De tekst was niet makkelijk. Niet om de leerlingen te pesten. Maar om de leerlingen uit te dagen en het gevoel te geven dat ze serieus worden genomen.

Het Rotterdamse stadsdictee voor brugklasleerlingen komt voort uit een motie van de PvdA gemeenteraadsleden Fouad El Haji en Rita Brons. Zij wilden hiermee de taalvaardigheid van brugklasleerlingen in Rotterdam stimuleren.