Ingrado, brancheorganisatie voor leerplicht en rmc brengt drie keer per jaar het Ingrado Magazine uit. Voor de jubileumeditie van juni 2013 schreef Kouveld blijft een artikel over leerplicht en beeldvorming in de media.

Was het beeld van leerplicht voorheen in handen van lokale en landelijke overheid, bepaald door persberichten, jaarverslagen en andere rapportages, nu dragen burgers in belangrijke mate bij aan dat beeld.

Interessant leesvoer in dat kader: journalist Sjors van Beek liep voor een reportage in De Groene Amsterdammer een week mee op de afdeling Leerlingzaken van de gemeente Utrecht.